Huisregels

Het complex

 1. Het betreden van het complex is geheel voor eigen risico. De Stichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook.
 2. Afval wordt in de daarvoor bestemde afvalbakken gedeponeerd.
 3. Het gebruik van zelf meegebrachte drankjes en etenswaren is niet toegestaan.
 4. Huisdieren zijn op het complex niet toegestaan.
 5. Glaswerk op het complex is niet toegestaan.
 6. Roken is in de gehele speeltuin niet toegestaan. Er kan gerookt worden aan de zijkant van het complex bij de rooktegel.

Speeltoestellen

 1. Het spelen op de speeltoestellen is geheel voor eigen risico. De Stichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook.
 2. Gebruik de toestellen volgens de voorschriften die wij aangeven.
 3. Wij behouden ons het recht voor om personen die de voorschriften niet naleven van het complex te verwijderen.


Rondom

 1. Fietsen worden geplaatst in de fietsenrekken aan de zijkant van het complex.
 2. Parkeren van auto’s geschiedt aan de ‘overzijde’ van het complex, op het parkeerterrein aan De Vlijt. Als de parkeervakken vol zijn, kan men vervolgens parkeren aan de Bloemendaalse Zeedijk tegenover de speeltuin.
 3. Bezoekers mogen de bewoners rondom de speeltuin niet hinderen. Graag hierop letten met het parkeren van voertuigen (ook al is het maar voor even) en het weggooien van afval.